Hatása a magas vérnyomás hangtermelésére. A magas vérnyomás hormonális okai és tünetei

A magas vérnyomás hormonális okai és tünetei

tízes étrend magas vérnyomás esetén a gyermekek magas vérnyomásának mértéke

A cikk helyesbítését Az agyi képalkotó adatok azt mutatják, hogy a rendellenes szerkezeti és funkcionális kapcsolatokhoz kapcsolódik a fronto-temporális régióban. Az amúzia alapjául szolgáló anatómiai topológia holisztikus megértése azonban még mindig hiányzik. Itt valószínűségi diffúziós tensor képalkotó traktográfiát és gráf elméletet használtunk a teljes agy fehérje szerkezeti összekapcsolhatóságának vizsgálatához 31 mandarin nyelvű amusikában és 24 életkorú és IQ illesztett kontrollban.

Az Amusics szignifikánsan csökkentette a globális összeköttetést, amit a rendellenesen csökkent klaszterezési együttható C p és a megnövekedett normalizált legrövidebb úthossz λ mutat a kontrollhoz képest.

Ezenkívül az amusicsok fokozott csomóponti erőt mutattak a jobb alsóbb parietális csonkon a kontrollokhoz hatása a magas vérnyomás hangtermelésére. A lexikai hanghiány női magas vérnyomás kezelése fennállását az amusikában a globális hálózat még ennél is romlottabb hatékonyságával társították, amit a normalizált legrövidebb út hosszának λ növekedése és a lexikai hang észlelés érzéketlensége közötti szignifikáns kapcsolat mutat.

Tanulmányunk elsőként fedezi fel az amusikában a globális összeköttetés hatékonyságának csökkenését, valamint a globális csatlakozási költségek növekedését a párhuzamosan létező lexikai hanghiány miatt.

Ezek az eredmények együttesen átfogó perspektívát jelentenek a veleszületett amúzió alapjául szolgáló anatómiai szubsztrátokról. Bevezetés A zene életünk nélkülözhetetlen részét képezi.

Ezek az egyének jellegzetes zenei hangmagasság-hiányt mutatnak 2, nincs egyértelmû neurológiai eredetük, sem pedig a zenei élmények hiánya miatt. Az amusicus hangmagasság-hiánya bizonyos regionális szerkezeti rendellenességekkel összefügghet pl. Megváltozott fehér és szürke anyag az amusikusok agyainak kétoldalú felsőbb időbeli és alsóbb frontális régióiban 3, 4, 5.

testnevelés hipertónia video magas vérnyomás 100-60

Érdekes, hogy a közelmúltbeli tanulmányok kimutatták, hogy a kapcsolódó rendellenességek nemcsak az izolált agyi régiókban lehetnek, hanem bizonyos kapcsolódási utakon is pl. A temporo-frontalis útvonalon, amely a hallóképet összeköti az alsó frontális régióval 6, 7, 8, 9 vagy regionális agyi hálózat pl.

A fenti képalkotó eredmények azt mutatták, hogy az amúzia az agyi kapcsolat zavara lehet, amely olyan ideghálózatokat érint, amelyek döntő jelentőségűek a hangmagassággal kapcsolatos feldolgozáshoz, nem pedig az izolált agyi területeket. Legjobb tudomásunk szerint azonban az összes korábban közzétett képalkotó tanulmány az amusztikáról nem hangos nyelveket beszélő populációkon alapult.

Még ismeretlen, hogy az amusia hogyan befolyásolhatja a hangnyelvű beszédek agyi hálózatának topológiáját. Fontos szempont, hogy a közelmúltbeli tanulmányok azt mutatták, hogy hasonló amúziás esetek vannak a tonális nyelvi környezetben is 11, 12, 13, Ennél is fontosabb, hogy a hangnyelvi tapasztalatok ellenére ezek az amusikumok viselkedési nehézségeket is mutathatnak a lexikális hangok feldolgozása során, akár az egész A jelenlegi tanulmány célja a mandarinul beszélő szórakoztatók agyhálózati tulajdonságainak feltárása volt.

A mandarin amusztikumok agyhálózati tulajdonságainak megértése, amelyek nemcsak a zenei hangmagasság-hiányok, hanem a lexikai hangzás nehézségeinek is alapját képezik, kiterjeszti ismereteinket az amusia természetéről, és végül tájékoztat a bennünket a zenei hangmagasság és a lexikai hangfeldolgozás idegi mechanizmusairól, valamint a vitatható kapcsolatról a zene és a beszéd között.

Az amusikában egyedülálló anatómiai összeköttetési minta mennyiségi meghatározásának optimális megközelítése gráfelméleti elemzés felhasználása a kapcsolódó tulajdonságok megértésére komplex hálózatokban A korábbi tanulmányok kimutatták, hatása a magas vérnyomás hangtermelésére az agyszerkezeti hálózat neminvazív diffúziós tensor képalkotás DTI segítségével felépíthető a 16 makroskálán, és grafikonelmélet alapján tovább elemezhető a komplex hálózatok kapcsolódási mintáinak feltárására A jelen tanulmányban diffúziós valószínűségi traktográfiát és gráfelméleti elemzést használtunk a mandarin nyelvű amusikák fehérjeanyag-hálóinak topológiai tulajdonságainak vizsgálatához az illesztett kontrollokhoz viszonyítva.

Ebben a tekintetben a kis világ tulajdonságainak különbségeire összpontosítottunk két csoport között globális szinten. Hatása a magas vérnyomás hangtermelésére az agyhálózat kicsi világbeli szerkezetét a normalizált legrövidebb úthossz λ és a normalizált γ klaszter-együttható tükrözi, amelyek jelzik az információátalakítás globális hatékonyságát és átlagos helyi hatékonyságát. Összehasonlítottuk a hatása a magas vérnyomás hangtermelésére két tulajdonság azaz Lp és Cp nem normalizált formáját is, figyelembe véve a normalizálás lehetséges hatásait eredményeink jelentőségére.

Regionális szinten elsősorban a csomóponti erősségre vagy a bináris hálózat csomópont-fokára összpontosítottunk, amely a legközvetlenebb mutató, amely tükrözi egy adott csomópont és az összes többi csomópont hatása a magas vérnyomás hangtermelésére kapcsolatot. Noha a voxel-alapú amusztikai vizsgálatok strukturális rendellenességeket jelentettek a fokális agyi régiókban, mint például a felsőbb ideiglenes és alsóbb frontális területek 3, 4, 5, a funkcionális és a szerkezeti összekapcsolhatóság vizsgálata kimutatta, hogy az amúzió alapjául szolgáló legfontosabb idegi mechanizmusok lehetnek az ezek közötti csökkent kapcsolat régiók 6, 7, 8.

A szerkezeti rendellenességek a jobb oldali íves fasciculusban AF találhatók, amely egy fehér anyag traktus, amely összeköti a jobb felsőbb időbeli és alsóbb frontális régiókat 6.

  • Magas vérnyomás betegség tünetei
  • Doppelhertz aktív magnézium B-vitaminok magas vérnyomás ellen
  • Kardiológus magas vérnyomás ellen

Bár egy nemrégiben elvégzett tanulmány nem hasonlította össze az amusikussal kapcsolatos AF szerkezeti rendellenességeit 17, egy intervenciós cruz mendoza magas vérnyomás a leghatékonyabb kezelések kimutatta, hogy alacsony gamma-oszcillációk alkalmazása a jobb dorsolateralis prefrontalis kéregben transzkraniális váltakozó áram stimulációval tacs javítja a hangmagasság-memória teljesítményét az amusikában esetleg a jobb AF 10 csatlakoztathatóságának modulálásával.

A nagy hatótávolságú kapcsolatok, például a megfelelő AF nagyon fontosak a globális összeköttetés hatékonyságának megőrzésében 15, bár ezek száma kevés.

Magas vérnyomás - artériás hipertónia | Krka Magyarország

Tekintettel arra, hogy az amuszikusok mind a funkcionális, mind a szerkezeti szempontból hibát mutattak a jobb AF-hez 6, 7, 8, feltételeztük, hogy a globális összeköttetési hatékonyság az amusikban alacsonyabb lesz a kontrollokhoz képest. A jobb AF megsérülése miatt az információáramlás a jobb frontális-temporális területeken inkább a közvetett útvonalakon támaszkodhat - két rövid útvonalon, amely a frontális és az időbeli régiókat egyesíti a 15, 18 alsóbb parietális lebenyen keresztül.

Ennek eredményeként arra számítottuk, hogy e terület és a szomszédos területek közötti megnövekedett helyi összeköttetések szórakoztatóak, mint a kezelőszervek.

Ezenkívül a párhuzamosan létező lexikai hanghiány a 11, 13, es amúziumokban szintén megzavarná a fehér anyag hálózatának topológiai szervezetét. Mivel a lexikai hangok feldolgozása kétoldalú agyhálózattal jár együtt, 19, 20, arra számítottunk, hogy a lexikai hanghiány súlyosbíthatja az amusikok globális összekapcsolódási hiányát.

Eredmények Demográfiai és magatartási jellemzők Nem volt szignifikáns csoportbeli különbség a nemben, az életkorban, az IQ-ban és az agy méretében a kontrollok és az amusikumok között. A hibasáv a szabványos hibát jelenti. B Összefüggés a Lambda és a Tone Test pontszám között minden résztvevő számára.

A hazai lovak (Equus caballus) megkülönböztetik a negatív és pozitív emberi nem-verbális hangokat

Teljes méretű kép A klaszter-együttható C p megfigyelt csoportbeli különbségei, a normalizált csoportosítási együtthatóban γ és a normalizált legrövidebb úthosszban hatása a magas vérnyomás hangtermelésérede nem a legrövidebb út hosszában L pegy korábbi tanulmányra emlékeztetnek 21 ahol a csoportkülönbségeket a legrövidebb úthosszon L p figyeltük meg, a normalizált legrövidebb út hosszával λ azonban nem. Bár Cp és γ, valamint Lp és λ hasonló fiziológiás jelentéssel bír, technikailag Cp és Lp párhuzamosak az abszolút értékekkel az összes csoportosítási együttható átlaga vagy a legrövidebb úthosszγ és λ pedig párhuzamosabbak relatív értékekkel ahol Cp vagy Lp eloszlik az n véletlen hálózat átlagával.

Ez hatása a magas vérnyomás hangtermelésére utal, hogy mind az eredeti, mind a normalizált globális hálózati paramétereket be kell vonni annak érdekében, hogy teljes körűen leírhassák a speciális populáció, például az amuseusok hálózati tulajdonságait.

A csomóponti erősség csoportok közötti különbségét megfigyeltük a jobb alsóbb parietális üregben IPL 3. Nem találtunk szignifikáns eredményeket más csomópontokban vagy más csomópontok tulajdonságainál. A λ, C p küszöbérték szóródás és az IPL csomóponti szilárdsága szerinti csoportkülönbségeket illetően lásd a kiegészítő anyagokat. Amint a kiegészítő anyagokból kiderül, ezeknek az intézkedéseknek a csoportbeli különbségei nyilvánvalóan változatlanok maradnak, függetlenül a vizsgált küszöbértéktől.

Magas vérnyomás (hypertonia) tünetei, okai, kezelése

A A jobb alsóbb parietális görcs, amelyben az amusicsok szignifikánsan nagyobb csomóponti erőt mutattak, mint a kontrollok kékkel kiemelve.

B A szórakoztató eszközök és a vezérlőelemek görbe alatti terület erőssége AUC. Ábrákat egy házon belüli BrainNet Viewer 64 szoftver segítségével ábrázoltuk. Más szignifikáns összefüggést nem figyeltünk meg. Megmutattuk, hogy az MBEA és a lexical hang pontszámok pozitívan korreláltak egymással korábbi tanulmányunkban Ezért szét kellett szétválasztani a megfigyelt viselkedési-agyi hatásokat a jobb oldali IPL régió normalizált legrövidebb úthossza λ és csomóponti erőssége szempontjából, mivel ez a két hálózati intézkedés hatása a magas vérnyomás hangtermelésére lehet a lexikai hangteszt pontszámaival egyszerűen azért, mert a lexikai hangteszt pontszáma és az MBEA pontszámai pozitívan korreláltak.

A komplex agyi viselkedés asszociációk vizsgálatához részleges összefüggéseket végeztünk. Hub csomópontok Az agy csomópontokat az egyes csoportok esetében a fehéregységgel súlyozott hálózatok csomópont-erősségének AUC értékével azonosítottuk. A hub csomópontok meghatározásához az engedékenységi kritériumot követtük a korábbi tanulmányok szerint, pl.

Hogyan lehet legyőzni a magas vérnyomást örökre, hogy a két csoport amusikumok és kontrollok hubjai viszonylag hasonlóak.

Azok a csomópontok, amelyeknek az SD erőssége meghaladta az átlagot, beletartoztak a kétoldalú prekuneus, a felső temporális gyrus, a bilaterális szigetek, a fusiform gyrus, az illatkéreg, a jobb medián cingulate, a paracingulate gyri és a bal rolandus operculum mindkét csoportban 4.

Eredményeink részben megegyeztek a korábbi fehérjeanyag- hálózati tanulmányokkal, amelyek a csomópontokat nagy csomópontos hatékonysággal azonosítják, 22, 23, 24, vagy többszörös kritérium alapján 25, arra utalva, hogy csak a fehér anyag-hálózat csomópontjainak kisebb része játszik nagyobb szerepet az információs integrációban. A nagy csomóponti szilárdságú hálózati csomópontok legalább 1 SD-rel nagyobb, mint a csomóponti erősség átlagos AUC-je az amusikában A és a vezérlőkben Hatása a magas vérnyomás hangtermelésérecsomópontmérettel hatása a magas vérnyomás hangtermelésére a csomóponti erő megfelelő normalizált AUC-ját.

Teljes méretű kép A súly és a felbontás hatása A súly és a felbontás hatásait a megfigyelt jelentős eredményekre bináris és nagy felbontású AAL hálózatokkal is vizsgáltuk. Nem volt szignifikáns különbség a bináris hálózat feltételei között sem globális, sem regionális szinten.

Ez a megállapítás azt sugallja, hogy a súlyozott hálózatban elért szignifikáns csoportok közötti különbségek nem függtek a kapcsolat számától, hanem jelentősen befolyásolták a kapcsolat súlyát, amely nélkülözhetetlen a valódi működésű agyi agyi kapcsolathoz.

Globális szinten azonban nem volt szignifikáns különbség a csoportokban. Hasonló különbségeket a felbontás változása miatt a korábbi tanulmányokban is találtak, akár 22 fehérejű hálózat, akár 26 funkcionális hálózat felhasználásával.

A magas vérnyomás hormonális okai és tünetei

Mivel az agyunk mélyén lévő fehér anyag rostjai kötegek szervezeti formájúak, úgy gondoljuk, hogy egy viszonylag nagyobb csomópontméret ahogy a 90 felbontásnál kapott jobban hasonlít a fehér anyag topológiai tulajdonságaihoz, mint az felbontásnál.

Vita A valószínűségi DTI traktográfia és a gráfelmélet elemzésével a jelen tanulmány a mandarin nyelvű amusikákban a fehér anyaghálózatok topológiai szervezetének váltakozásait derítette fel.

A kontrollokhoz hasonlóan az amusicsok a kicsi világ struktúrájának általános sértetlen topológiáját mutatták. Ez emlékeztet a hasonló kicsi világbeli szervezetekre, amelyeket a kortikális vastagságú hálózatokban figyeltünk meg a zenészek és a nem zenészek között 27, alátámasztva azt az elképzelést, miszerint az emberi agy anatómiailag van megrendezve a kisvilág elve szerint.

Ezenkívül az amusikumok és a kontrollok meglehetősen hasonló mintákat mutattak a hub eloszlásában.

mi az energia a magas vérnyomásban magas vérnyomás elleni gyógyszerrendszerek

A jelen tanulmányban talált egyes csomópontokról pl. Kétoldalú precuneus és insula szintén jelentettek csomópontokat a fehéranyag- hálózat 22, 24 egyéb kutatásaiban. Valójában hasonló hubmintákat találtak normál emberek és figyelemhiányos hiperaktivitási rendellenesség ADHDAlzheimer-kór, remissziós geriatrikus depresszió vagy amnestikus enyhe kognitív károsodásban szenvedő betegek között is, ami arra utal, hogy a hub csomópontja elég robusztus ingatlan hatása a magas vérnyomás hangtermelésére fehér anyag hálózatának szervezésében.

A közelebbi vizsgálat azonban arra enged következtetni, hogy továbbra is voltak kis különbségek a hálózati elosztókban az amusikumok és a kezelõszervek között. Néhány szórakoztató központ pl. A jobb Rolandic operculum és a bal elülső cingulate és paracingulate gyri amuusikában nem volt a vezérlőelemek központja.

A korábbi tanulmányok szerint a fenti két régió részt vett a zenei érzelmek feldolgozásában. Hisszük, hogy ezek az eredmények egy regionális kompenzációs mechanizmust tükrözhetnek az amúziai zenei feldolgozás egyes útjainak esetleges hibás működése miatt.

Ezenkívül az amusicsok nagymértékben csökkentették a globális összeköttetést, amit a megnövekedett normalizált legrövidebb úthossz és a rendellenesen csökkent klaszterezési együttható mutatott a kontrollokhoz képest.

Ezenkívül hatása a magas vérnyomás hangtermelésére amusicsok fokozott csomóponti erőt mutattak a jobb alsóbb parietális üregben a kontrollokhoz képest. A lexikai hanghiány párhuzamos fennmaradását az amusikában a globális hálózat még ennél is romlottabb hatékonysága kísérte, amit a normalizált legrövidebb út hosszának növekedése és a lexikai hang észlelés érzéketlensége közötti szignifikáns kapcsolat mutat.

A fehér anyag hálózat abnormális topológiája a mandarin hangszórókban veleszületett amúziával

Tanulmányunk az első olyan tanulmány, amely felfedte, hogy az amusikumok csökkentett globális összeköttetést mutattak a fehérje szerkezetében a kontrollokhoz képest. Az amusikban ezt a globális hipokonnektivitást két rendellenes kisvilág-intézkedés tükrözi: a jelentősen megnövekedett normalizált legrövidebb út hossza és a jelentősen csökkent klaszter-együttható. Ahogy az várható volt, az amusikban a vezérlőkhöz képest a normalizált legrövidebb út hosszúsága jelentősen csökkenti a globális összeköttetési hatékonyságot Ez összhangban áll a korábban megfigyelt csökkent szerkezeti és funkcionális összeköttetéssel a jobb oldali íves fasciculusban AF a 6, 7, 8-os amusikához.

A csoportosítási hatása a magas vérnyomás hangtermelésére az egész 15 hálózat átlagos helyi információátviteli hatékonyságának mértéke, és az agy összes helyi hálózatának átlagos összeköttetési hatékonyságát tükrözi.

Az amusikában a szignifikánsan csökkent klaszterezési együttható az átlagos agyhálózat integritásának anomáliájára utal az amusikában, összehasonlítva a kontrollokkal. Elképzelhető, hogy egyes lokális agyi területeken a szerkezeti rendellenességek hozzájárulhattak a megfigyelt lényegesen alacsonyabb csoportosításhoz az amusikában a kontrollokhoz képest.

Ezért ezek az adatok ugyanolyan tendenciát mutatnak, mint a kétoldalú alacsonyabb frontális gyri IFGa felső temporális girri STG 3, 4, 5, 8, valamint a temporo-frontalis útvonal, amely korábban a hallókéreg és a alacsonyabb szintű frontális régió amusikában 6, 7, 8. Összességében egy, a fehér anyaggal foglalkozó hálózat korábbi tanulmánya rámutatott, hogy a globális hatékonyság jelentősen megnőtt a késői gyermekkorban, míg a helyi a magas vérnyomás vizsgálatának laboratóriumi módszerei gyorsan nőtt serdülőkorban Így a veleszületett amusia okozta fehérjeanyag fejlődési rendellenessége valószínűleg a fehérfehérje-hálózat hatékonyságának megfigyelt csökkenését alapozza meg az amusikában.

A kínai diszlexiákról azt is kimutatták, hogy nyilvánvaló tendencia a strukturális hálózati hatékonyság csökkenésére 31, amelyet elsősorban több fehérjekapcsolat hatása a magas vérnyomás hangtermelésére rendellenessége okozhat áttekintésre A fehérjehálózat hatékonyságának csökkenését, amelyet viszonylag alacsonyabb klaszter-együttható és hosszabb úthossz tükröz, más fejlődési rendellenességekben, például skizofréniaban 33 is észleltek.

A jobb IPL-ben megfigyelt megnövekedett csomóponti erősség az amusikban a kontrollokhoz képest azt sugallhatja, hogy az agy adaptív változásai ellensúlyozták a megszakadt globális összekapcsolódást. Az a tény, hogy ez csak a jobb féltekén figyelhető meg, összhangban áll a korábban megfigyelt 3, 4, 8-as szerkezeti rendellenességekkel és a csökkent frontális-temporális jobb 7, 8 -as funkcionális összeköttetésekkel az amusikában a kontrollhoz képest.

magas vérnyomás a fejben hogyan kell inni szódát magas vérnyomás esetén

Azonban nem találtak csoportos különbséget az IFG és az STG között, ahol a korábbi vizsgálatokban csomóponti szintű szerkezeti rendellenességeket fedeztek fel. Ez tükrözi azt a tényt, hogy a hagyományos módszerek az amusikában a helyi régiók sérüléseire koncentráltak, míg a csomópont erőssége jelen tanulmányban az egyik csomópont és a többi közötti kapcsolat rendellenes változását tükrözi.

Az alacsonyabb szintű parietális lebeny fontos szerepet játszik a zene feldolgozásában Amint a 3A. Ábrán látható, az amusikus csoportban a kontrollcsoporthoz képest megnövekedett csomóponti erősséggel rendelkező terület elsősorban az alsó parietális régió szupramarginális gyrusában található. A szupramarginális gyrus szerepet játszik olyan észlelési feladatokban, mint például a 35 felnőtt és a gyermek 36 zenei diszkriminációja, a 37 hangmagasság és a ritmusmegmunkálás Az észlelés mellett a szupramarginális gyrus zenei produkció alapja is Ezenkívül az alacsonyabb szintű parietális lebeny általában a 40, 41, 42 zenei memóriába tartozik.

Ezen funkciók némelyikének károsodása általában amúziához kapcsolódik.

A magas vérnyomás csökkentése otthon

A csomóponti erő növekedése ezen a területen tehát a kompenzációs természet szerkezeti változását tükrözheti, aminek következtében az amusikában a veszélyeztetett hangmagassághoz kapcsolódó folyamatok hosszú távra funkcionálisan alkalmazkodnak.

Ezenkívül a jobb IPL-ben a megnövekedett csomóponti erősség összhangban van a 6, as amúziában található hibás jobb íves fasciculus-lal is. Az alsóbbrendű parietális lobule a pivotális agy, amely két, a frontális és a temporális 18 régiót összekötő rövid utat köti össze - ez az alternatívája az íves fasciculusnak, amely a két agyrégiót áthidaló közvetlen autópálya. Az elülső út összekapcsolja az elülső területet és az alsó parietális lebenyt, a hátsó út pedig az alsó parietális lebenyt köti össze a 44 temporális területtel.

Ez a közvetett kapcsolat fontos alternatív neurális útvá válhat, amely felelős az elülső és az időbeli területek közötti információkommunikációért, helyettesítve a hibás arcuate fasciculus-t az amusztika agyában. Megjegyzendő, hogy egy korábbi 45 tanulmány kimutatta, hogy a jobb hangmagassággal összefüggő nyelvtanulók nagyobb fehérje-integritással rendelkeznek a jobb szupramarginális gyrusban.

Tekintettel arra, hogy jelenlegi tanulmányunk megnövekedett csomóponti erőt mutatott a jobb IPL-ben az amusikban, mindkét eredmény kiemeli a megfelelő IPL fontosságát mint a hangmagasság-feldolgozás kritikus régióját. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a jobb IPL-ben az ampúziók fokozott csomópont-erőssége nem feltétlenül ellentmond a jobb szupramarginális gyrus alapjául szolgáló magasabb FA értékeknek az IFG-t és MTG-t összekötő ventrális íves fasciculus mentén a jó hangmagasságú nyelvtanulók számára.

Miért fontos figyelnünk a magas vérnyomásra?

A magasabb FA-értékek inkább integrálják a ventrális AF-t, míg a jobb IPL-ben a megnövekedett csomóponti erősség azt jelzi, hogy több nerális útvonal kapcsolódik a jobb IPL-hez eltérően az áthaladástól. Valójában, amint azt a 6.

  • A 2 fokozatú magas vérnyomás szív- és érrendszeri betegség
  • Mit kell enni magas vérnyomás és cukorbetegség esetén
  • Melyik csillag közül van magas vérnyomás

Ez összhangban van a jobb IPL-ben jelenleg megfigyelt megnövekedett csomóponti erővel. A zenei hangmagasság hiányán kívül a mandarinul beszélõ amúzusok lexikai hangproblémákat is szenvednek, bár csak egy kicsi 11, 13, 14 alcsoportban. Eredményeink arra utalnak, hogy a mandarin nyelvű amusikumok lexikai hanghiányának ez a viselkedési fenotípusa rendellenesen megnövekedett normalizált legrövidebb útvonalhoz kapcsolódik, tükrözve az agy csökkentett globális összeköttetési hatékonyságát Az λ növekedése szorosan kapcsolódik az amusikában a lexikai hanghiány súlyosságához: minél súlyosabb a hanghiány, annál zavart az agy globális összeköttetése.

Fontos szempont, hogy az amúziumokban eddig megfigyelt lexikai hanghiány korlátozottan érzékelhető, de a lexikai hangtermelés megtakarítva 11,

További a témáról